Staviš li težak teret na pleća, hodaćeš posrćući celo jutro. Ako ga odbaciš, odlepršaćeš stopalima. Isto je tako i sa težinom saznavanja. Gomila prolećnih paukova se grohotom smejala dok je,…
Full Lyrics + PREVOD