Bar noćas nemoj nigde daleko eh, da sam onda rekao to Kad' bi tad' bilo sad' da mi Bog da šansu tu pa da vidim s'neba poruku Ne bi svanuo…
Full Lyrics + PREVOD