הראל סקעת –   מילים

Shuv ha’etsev kan, shuv hapachad kan
Vehasof nirkam bechaloni
Zgugit sduka veshuv shtika
Muteshet vezruka bedimyoni

Haor nirdam, dmaot shel dam sorfot li bagaron
Yadit sruta, tikra shmuta
Cshe’ani shaer lach et hashir haacharon

Sfarim mesudarim, uven hachadarim
Hesh’art li rak milim, zer shel man’ulim
Elohim, hesh’art li rak milim

Kirot shotkim achshav uma lakacht keshebaracht?
Ken, ma lakacht? Bamilchama hazit ulay nitzacht
Uma nish’ar li kshe’alacht?

Hesh’art li rak milim, miklat ben hatslalim
Sfarim mesudarim, uven hachadarim
Hesh’art li rak milim, zer shel man’ulim
Elohim, hesh’art li rak milim

Hesh’art li rak milim, miklat ben hatslalim
Sfarim mesudarim, uven hachadarim
Hesh’art li rak milim, zer shel man’ulim
Elohim, hesh’art li rak milim

Vegam lakerach kar, ksheani nizkar
Ech at hayom mulo, mueret betsilo
Nishberet bishvilo, et hamilim shehesh’art li
At achshav omeret lo

Hesh’art li rak milim, miklat ben hatslalim
Sfarim mesudarim, uven hachadarim
Hesh’art li rak milim, zer shel man’ulim
Elohim, hesh’art li rak milim

Sfarim mesudarim, uven hachadarim
Hesh’art li rak milim, zer shel man’ulim
Elohim, hesh’art li rak milim

English Translation

Words

The sadness is here again, the fear is here again
and the end is at my window.
Broken glass and silence again
exhausted and forsaken in my mind.

The light fell asleep, tears of blood are burning my throat
scratched handle, fallen ceiling
While I’m singing the last song to you.

You’ve left me nothing but words, shelter in the shadows
tidy books and in between the rooms
you’ve left me nothing but words, a wreath of locks
Oh God, you’ve left me nothing but words

The walls are silent now and what did you take when you ran away
Yes, what did you take? You might have won this war
What am I left with when you are gone?

You’ve left me nothing but words, shelter in the shadows
tidy books and in between the rooms
you’ve left me nothing but words, a bouquet of locks
God, you’ve only words behind

Even the ice feels cold when I remember
How today you stand before him, a light in his shadow
Breaking for him the words you’ve left
you are now telling him

You’ve left me nothing but words, shelter in the shadows
tidy books and in between the rooms
you’ve left me nothing but words, a wreath of locks
Oh God, you’ve left me nothing but words

English Version

You Left Me Only Words

I can feel again
how it all began
But this is the end
I feel tonight
I closed my eyes
A silent cry
to see you in the dim
The dim of light

With my fears
These bloody tears
are burning me inside
But I will sing you one more song
At least, I know that I have tried.

You left me only words,
and in these words I hide
A story that is heard
without you by my side
You left me only words
till they fade away
How I pray to have those words today

This empty room
The feel of gloom
Just take it all-
It’s all for you
Our battle ends
at break of dawn
But what is left for me
when you are gone?

You left me only words,
and in these words I hide
A story that is heard
without you by my side
You left me only words
till they fade away
How I pray to have those words today

You left me only words
and in these words I hide
Empty room of stories
without you by my side
You left me only words
till they fade away
How I pray to have those words today

And I get cold as ice
when I’m reminded
of where you are tonight
Gleaming in his light
I need you even though
all those words that you left me
are now for him to know

You left me only words,
and in these words I hide
A story that is heard
without you by my side
You left me only words
till they fade away
How I pray to have those words today

You left me only words
till they fade away
How I pray
to have those words today

SpringEurovision LyricsESC 2010 Lyricsהראל סקעת -   מילים Shuv ha’etsev kan, shuv hapachad kan Vehasof nirkam bechaloni Zgugit sduka veshuv shtika Muteshet vezruka bedimyoni Haor nirdam, dmaot shel dam sorfot li bagaron Yadit sruta, tikra shmuta Cshe’ani shaer lach et hashir haacharon Sfarim mesudarim, uven hachadarim Hesh’art li rak milim, zer shel man’ulim Elohim, hesh’art li rak milim Kirot shotkim achshav uma lakacht...Profesionalni prevodi vaših omiljenih pesama. Translation of Serbian, Croatian, Bosnian, ex-YU lyrics, poems etc. All Eurovision Lyrics