In the dark of night
Those small hours
Uncertain and anxious
I need to call you

Rooms full of strangers
Some call me friend
But I wish you were so close to me

In the dark of night
Those small hours
I drift away
When I’m with you

In the dark of night
By my side
In the dark of night
By my side
I wish you were
I wish you were

Here comes the clown
His face is a wall
No window
No air at all

In the dark of night
These faces they haunt me
But I wish you were
So close to me

In the dark of night
By my side
In the dark of night
By my side
I wish you were
I wish you were
In the dark of night
By my side
In the dark of night
By my side
I wish you were
I wish you were

In the dark of night
These faces they haunt me
Well I wish you were so close to me
Yes I wish you were
By my side

Prevod pesme

Pored mene

U mraku noći
Ti sitni sati
Nesiguran i zabrinut
Treba da te pozovem

Soba puna stranaca
Neki me prijateljem smatraju
Ali ja bih voleo da si ti tu, meni blizu

U mraku noći
U tim sitnim satima
Ja odlutam
Kad sam s tobom

U mraku noći
Pored mene
U mraku noći
Pored mene
Voleo bih da si ti
Voleo bih da si ti

Evo stiže klovn
Njegovo lice je zid
Bez prozora
Bez vazduha

U mraku noći
Ova lica progone me
Ali ja bih voleo da si ti
kraj mene

U mraku noći
Pored mene
U mraku noći
Pored mene
Voleo bih da si ti
Voleo bih da si ti
U mraku noći
Pored mene
Voleo bih da si ti
Voleo bih da si ti

U mraku noći
Ova lica progone me
Pa, ja bih voleo da si blizu mene
Da voleo bih da si
Pored mene

SpringPrevedene pesmeINXS,SSIn the dark of night Those small hours Uncertain and anxious I need to call you Rooms full of strangers Some call me friend But I wish you were so close to me In the dark of night Those small hours I drift away When I'm with you In the dark of night By my side In the dark of night By my...Profesionalni prevodi vaših omiljenih pesama. Translation of Serbian, Croatian, Bosnian, ex-YU lyrics, poems etc. All Eurovision Lyrics