Kakav je svet, kad iz čizama gledaš? Kakvi su ljudi, pod mamuzom tvojom? Kakav je osećaj živeti sebe, i slikati laži lažnom bojom? Šta radiš sa uzdom kada ubiješ konja?…
Full Lyrics + PREVOD