Sve smo mogli mi da je duzi bio dan Da si nasao za me malo vremena, Sve smo mogli mi, da si samo htio ti Biti njezan kao nekada. Kako…
Full Lyrics + PREVOD