Ako ti dozvolim da sa mnom dotakneš sve moje snove u koje sakrijem sebe, kad život zaprijeti, kad stjera me u kut. Ako ti dozvolim, ako ti otvorim dušu na…
Full Lyrics + PREVOD