Sinoć kad sam prošao mojom starom ulicom pred jednu sam kuću stao skrio se pa zaplakao nek me ne vide da mi ne ide A kad me budu drugovi pijanoga…
Full Lyrics + PREVOD