Umriću ja Od ljubavi Bez tila tvoga Jer cili svit vene ka cvit kada te nema Svu mora sol suze i bol Ostavi meni Ja plakat ću za dvoje kad…
Full Lyrics + PREVOD