Милан Станковић – Ово је Балкан

Eeeeej, Љубице, Љубице,
правиш ми Љубице зазубице
Eeeeej, стисни ме, кисни ме
Љубице, на груди притисни ме

Љубиш ме ко балавица,
Није те срам
Београд, Београд
Ја безобразан
Не једном, не двапут,
три пута, не
Београд, Београд
три пута, по нашки је

Балкан, Балкан, Балкан
Ово је Балкан
Come on!
Оп, оп, оп, ово је Балкан
Come on!
Оп, оп, оп, ово је Балкан
Come on!
Оп, оп, оп, ово је Балкан
Come on!
Оп, оп, оп, ово је Балкан
Come on!

Eeeeee, Љубице, Љубице…
Груди ти Љубице, хаубице

Љубиш ме ко балавица,
Није те срам
Београд, Београд
Ја безобразан
Не једном, не двапут,
три пута, не
Београд, Београд
три пута, по нашки је

Балкан, Балкан, Балкан
Ово је Балкан
Come on!
Оп, оп, оп, ово је Балкан
Come on!
Оп, оп, оп, ово је Балкан
Come on!
Оп, оп, оп, ово је Балкан
Come on!
Оп, оп, оп, ово је Балкан
Come on!

Само мало, само мало,
Само мало, само мало,
Само мало, само мало (му га дај!)

Љубиш ме ко балавица,
Није те срам
Београд, Београд
Ја безобразан
Не једном, не двапут,
три пута, не
Београд, Београд
три пута, по нашки је

Ovo je Balkan

Eeeeej, Ljubice, Ljubice,
praviš mi Ljubice zazubice
Eeeeej, stisni me, kisni me
Ljubice, na grudi pritisni me

Ljubiš me ko balavica,
Nije te sram
Beograd, Beograd
Ja bezobrazan
Ne jednom, ne dvaput,
tri puta, ne
Beograd, Beograd
tri puta, po naški je

Balkan, Balkan, Balkan,
Ovo je Balkan
Come on!
Op, op, op, ovo je Balkan
Come on!
Op, op, op, ovo je Balkan
Come on!
Op, op, op, ovo je Balkan
Come on!
Op, op, op, ovo je Balkan
Come on!

Eeeeee, Ljubice, Ljubice…
Grudi ti, Ljubice, haubice

Ljubiš me ko balavica,
Nije te sram
Beograd, Beograd
Ja bezobrazan
Ne jednom, ne dvaput,
tri puta, ne
Beograd, Beograd
tri puta, po naški je

Balkan, Balkan, Balkan,
Ovo je Balkan
Come on!
Op, op, op, ovo je Balkan
Come on!
Op, op, op, ovo je Balkan
Come on!
Op, op, op, ovo je Balkan
Come on!
Op, op, op, ovo je Balkan
Come on!

Samo malo, samo malo,
Samo malo, samo malo,
Samo malo, samo malo (mu ga daj!)

Ljubiš me ko balavica,
Nije te sram
Beograd, Beograd
Ja bezobrazan
Ne jednom, ne dvaput,
tri puta, ne
Beograd, Beograd
tri puta, po naški je

Еnglish Translation

This Is Balkan

Heeeey, Ljubica, Ljubica,
you’re making my mouth water
Heeeey, squeeze me, kiss me
Ljubica, press me against your bosom

You’re kissing me like a chump,
You have no shame
Belgrade, Belgrade,
I’m cheeky
Not once, not twice,
three times, no?
Belgrade, Belgrade,
three times, it’s our way

Balkan, Balkan, Balkan,
This is Balkan
Come on!
Hop, hop, hop, this is Balkan
Come on!
Hop, hop, hop, this is Balkan
Come on!
Hop, hop, hop, this is Balkan
Come on!
Hop, hop, hop, this is Balkan
Come on!

Eeeeee, Ljubica, Ljubica…
Your breasts, Ljubica, a deadly weapon

You’re kissing me like a chump,
You have no shame
Belgrade, Belgrade,
I’m cheeky
Not once, not twice,
three times, no?
Belgrade, Belgrade,
three times, it’s our way

Balkan, Balkan, Balkan,
This is Balkan
Come on!
Hop, hop, hop, this is Balkan
Come on!
Hop, hop, hop, this is Balkan
Come on!
Hop, hop, hop, this is Balkan
Come on!
Hop, hop, hop, this is Balkan
Come on!

Just a bit, just a bit,
Just a bit, just a bit,
Just a bit, just a bit (give it to me!)

You’re kissing me like a chump,
You have no shame
Belgrade, Belgrade,
I’m cheeky
Not once, not twice,
three times, no?
Belgrade, Belgrade,
three times, it’s our way

Prim.prev.

Kunem ti se, svi smo mi za ludnicu!

SpringBCS Lyrics in EnglishEurovision LyricsESC 2010,Goran BregovicМилан Станковић - Ово је Балкан Eeeeej, Љубице, Љубице, правиш ми Љубице зазубице Eeeeej, стисни ме, кисни ме Љубице, на груди притисни ме Љубиш ме ко балавица, Није те срам Београд, Београд Ја безобразан Не једном, не двапут, три пута, не Београд, Београд три пута, по нашки је Балкан, Балкан, Балкан Ово је Балкан Come on! Оп, оп, оп, ово је Балкан Come on! Оп, оп, оп,...Profesionalni prevodi vaših omiljenih pesama. Translation of Serbian, Croatian, Bosnian, ex-YU lyrics, poems etc. All Eurovision Lyrics