من و تو

خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو
به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو
خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو
من و تو بیمن و تو جمع شویم از سر ذوق

Man o to

khonak an dam ke neshinim dar eyvan, man o to
be do naghsho be do soorat, be yeki jan, man o to
khosh o faregh ze khorafat-e-parishan, man o to man o to,
bi man o to, jam’ shavim az sar-e-zogh

You and I

 

The pleasant moment of sitting on the porch, you and I.
Two bodies and two faces, yet one soul, you and I.
Joyful and careless, free from the disturbing mind, you and I.
You and I, fearless, united in the delight of love

 

Prevod

Ti i ja

Trenutak blaženstva dok sedimo na verandi, ti i ja
Dva tela i dva lica, a duša jedna, ti i ja
Radosni i bezbrižni, bez uznemirujućih uverenja, ja i ti
Ti ja, bez bojazni, blaženom ljubavlju ujedinjeni

 
http://lyricstranslations.com/wp-content/uploads/2020/04/Featured_Nu_Nan-o-to.jpghttp://lyricstranslations.com/wp-content/uploads/2020/04/Featured_Nu_Nan-o-to-150x150.jpgSpringFeaturedNu,Persian,RumiProfesionalni prevodi vaših omiljenih pesama. Translation of Serbian, Croatian, Bosnian, ex-YU lyrics, poems etc. All Eurovision Lyrics