What happened to dignity
Did it go away again?
Just like some worn out trend?
Will I still defend emotions?
What happened to honesty?
I don’t see it on the Top Ten
I only see it in what has been
Cuz I still defend devotion

Am I alone?

Don’t wanna rest
I don’t wanna breathe
When I wanna hear about life
Don’t wanna hear a spokesman
I don’t wanna test
I want to believe
The god damn singer wrote the song
Don’t wanna hear a spokesman

What happened to integrity
I don’t see it on MTV
All I see is choreography
And I’ll never be a dancer
What happened to puberty?
Bad skin and insecurity?
And who the fuck is Felicity?
Cuz I got problems of my own

Don’t wanna rest
I don’t wanna breathe
When I wanna hear about life
Don’t wanna hear a spokesman
I don’t wanna test
I want to believe
The god damn singer wrote the song
Don’t wanna hear a spokesman

Don’t wanna rest
I don’t wanna breathe
When I wanna hear about life
Don’t wanna hear a spokesman
I don’t wanna test
I want to believe
The god damn singer wrote the song
Don’t wanna hear a spokesman

Don’t wanna rest
And don’t wanna breathe
When I wanna hear about life
Don’t wanna hear a spokesman
I don’t wanna test
I want to believe
The god damn singer wrote the song
Don’t wanna hear a spokesman

Album_Goldfinger_-_Open_Your_Eyes

Prevod na srpski

Portparol

Šta se desilo sa dostojanstvom
Da li je ponovo nestalo
Baš kao neki istrošeni trend
Da li ću i dalje braniti emocije
Šta se desilo sa iskrenošću
Ne vidim je na listi najboljih 10
Samo je vidim u prošlosti
Jer i dalje branim odanost

Da li sam sam?

Ne želim odmor
Ne želim predah
Kada želim da čujem nešto o životu
Ne želim slušati portparola
Ne želim da testiram
Želim da verujem
Da je prokleti pevač napisao pesmu
Ne želim slušati portparola

Šta se desilo sa integritetom
Ne vidim ga na MTV-u
Jedino vidim koreografija
I nikada neću biti plesač
Šta se desilo sa pubertetom
Problemima sa kožom i nesigurnošću
I ko je dođavola Felicity?
Jer imam ja svojih problema

Da li sam sam?

Ne želim odmor
Ne želim predah
Kada želim da čujem nešto o životu
Ne želim slušati portparola
Ne želim da testiram
Želim da verujem
Da je prokleti pevač napisao pesmu
Ne želim slušati portparola

Ne želim odmor
Ne želim predah
Kada želim da čujem nešto o životu
Ne želim slušati portparola
Ne želim da testiram
Želim da verujem
Da je prokleti pevač napisao pesmu
Ne želim slušati portparola

Ne želim odmor
Ne želim predah
Kada želim da čujem nešto o životu
Ne želim slušati portparola
Ne želim da testiram
Želim da verujem
Da je prokleti pevač napisao pesmu
Ne želim slušati portparola

Ne želim odmor
Ne želim predah
Kada želim da čujem nešto o životu
Ne želim slušati portparola

Prevod po zahtevu

http://lyricstranslations.com/wp-content/uploads/2010/07/Album_Goldfinger_-_Open_Your_Eyes.jpghttp://lyricstranslations.com/wp-content/uploads/2010/07/Album_Goldfinger_-_Open_Your_Eyes-150x150.jpgbagzi94Prevodi saradnikaGoldfingerWhat happened to dignity Did it go away again? Just like some worn out trend? Will I still defend emotions? What happened to honesty? I don't see it on the Top Ten I only see it in what has been Cuz I still defend devotion Am I alone? Don't wanna rest I don't wanna breathe When I wanna hear about...Profesionalni prevodi vaših omiljenih pesama. Translation of Serbian, Croatian, Bosnian, ex-YU lyrics, poems etc. All Eurovision Lyrics