Macedonian Lyrics Влатко Стефановски - Џипси сонг Шутка и Топаана имаат една мана Што не се во Индиjа За да види Кришна што е тоа живот На весела долина Jас…
Full Lyrics + PREVOD