Moj behare, ko li mi te bere, dragog nemam, da te za me bere, tuga me mori, ne znam šta zborim od jada. Beru li te moje jaranice, jaranice, moje…
Full Lyrics + PREVOD