Pitala si me zašto tvoje ime nikad ne provlačim kroz rime zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim pa da se time hvališ kalegicama s posla Ma, nema šanse, nema…
Full Lyrics + PREVOD