Nakon dana tog zrak koji udišem na tebe miriše u svakom osmijehu si mom Nakon dana tog nebitno je nestalo sunce oči zatvara dok letimo visoko I tada ostaješ tu…
Full Lyrics + PREVOD