Ali to nije sve Ti si nakanio da mene nema i pod svaku cijenu Ideš prema meni. I u jurišu Smejući se i plačuci Pred sobom Sve čistis i ništiš…
Full Lyrics + PREVOD