Čudna jada od Mostara grada, Sve od lani pa evo do sada. Kako Biba od ljubavi strada. Bol boluje Čelebića Biba, Bol boluje, nikom ne kazuje. Bol boluje, nikom ne…
Full Lyrics + PREVOD