Na tvrd se orah polome zubi kraj mene ti si onaj što gubi kažu da lako osvajaš žene al' nećeš moći mene Duša ti nije jača strana al' imaš kola…
Full Lyrics + PREVOD